Hvem træner på holdet

Fredagsholdet er ikke et prestigehold. Her skal være mulighed for en noget lettere atmosfære og et godt kammeratskab, samt lidt mindre krav til den enkelte ud fra hans egne fysiske behov og kunnen. Fredagsholdet har i de 17 år, holdet har eksisteret, primært bestået af højere grader, sortbælter og brunbælter, og i enkelte tilfælde har grønbælter også fulgt træningen.

Fredagsholdet kan også bruges i forbindelse med optræning efter længere tids sygdom eller pause, dog først efter forudgående accept af den ansvarlige for fredagsholdet.

Fredagsholdet kendetegnes ved, at der er en munter social atmosfære. Det er ikke usædvanligt, at deltagere tager deres familie og børn med som gode tilskuere eller børene nyder en tegnefilm på vores video.

Fredagsholdets ressource er ved dens tekniske indsigt, erfaring, og udstråling og ikke så meget de fysiske kræfter der til gengæld op vejes det med des store viden inden for Kyokushin karate og Budo generelt.